www.zehndarmani1.ir

تست سنجش میزان افسردگی بک

تست سنجش میزان افسردگی بک

 

دستور العمل: این پرسش نامه شامل ۲۱ گروه سوال است.

خواهشمند است جمله های هر گروه را به دقت مطالعه کنید و فقط دور شماره جمله ای که بیش از چند از جمله دیگر حالت و احساسات شما را بیان می کند، یک دایره بکشید.

دقت کنید که در هر گروه از جمله ها فقط باید یک جمله را انتخاب کنید.

در ضمن، برای پاسخ دادن به سوال ها، حالت های خود را از دو ماه گذشته تا کنون در نظر بگیرید.

 

 

میزان غم

۰- من احساس غمگینی نمی کنم.
۱- احساس می کنم دلم گرفته یا غمگینم.
۲(الف)- من هیشه دل گرفته و غمگینم و نمی توانم از آن رهایی یابم.
۲(ب)- به قدری غمگین و بی نشاطم که برایم دردناک است.
۳- به اندازه ای غمگین و بی نشاطم که تاب تحملش را ندارم.

 

 

میزان ناامیدی
۰- نسبت به آینده، بدبینی یا دلسردی خاصی ندارم.
۱- نسبت به اینده احساس ناامیدی می کنم.
۲(الف)- احساس می کنم که هیچ امیدی به آۀینده ندارم.
۲(ب)- احساس می کنم که هیچ وقت بر مشکلاتم غلبه نخواهم نکرد.
۳- احساس می کنم که امیدی به آینده ندارم و شرایطم بهتر نخواهد شد.

 

 

میزان اعتماد به نفس
۰- احساس نمی کنم که شخص شکست خورده ای باشم.
۱- احساس می کنم که بیش از یک شخص معمولی شکست خورده ام.
۲(الف)- احساس می کنم که به ندرت کار معنی دار یا پر ارزشی انجام داده ام.
۲(ب)-هر وقت به زندگی گذشته فکر می کنم جز شکست های زیاد چیزی نمی بینم.
۳- احساس می کنم که شخص کاملاً شکست خورده ای هستم.

 

میزان لذت از زندگی
۰- مثل گذشته از زندگیم راضی ام.
۱(الف)- بیشتر اوقات احساس بی حوصلگی می کنم.
۱(ب)- دیگر مثل گذشته، از چیزها لذت نمی برم.
۲- دیگر از هیچ چیز احساس رضایت نمی کنم.
۳- از هر کس و هر چیزی که بگویی، ناراضی هستم.

 

میزان عزت نفس و حس ارزشمندی
۰- احساس گناه خاصی ندارم.
۱- بیشتر اوقات احساس می کنم که شخص بد یا بی ارزشی هستم.
۲(الف)- احساس می کنم کمی گناهکارم.
۲(ب)- حالا دیگر تقریباً همیشه احساس می کنم شخص بی ارزش و بدی هستم.
۳- این طور احساس می کنم که گویی شخص بسیار بد و بی ارزشی هستم.

 

میزان آمادگی و گوش به زنگی به خطر
۰- احساس نمی کنم دارم مجازات می شوم.
۱- احساس می کنم ممکن است اتفاق بدی برایم رخ بدهد.
۲- احساس می کنم مجازات می شوم یا مجازات خواهم شد.
۳(الف)- احساس می کنم که مستحق مجازاتم.
۳(ب)- دلم می خواهد مجازات شوم.

 

میزان علاقمندی به خود
۰- من از خود مأیوس نیستم.
۱(الف)- من از خود مأیوسم.
۱(ب)- من خودم را دوست ندارم.
۲- من از خود بیزارم.
۳- من از خود متنفرم.

 

میزان پذیرش خود
۰- من احساس نمی کنم که از دیگران بدتر باشم.
۱- از خودم به خاطر خطاهایم انتقاد می کنم.
۲(الف)- همیشه خودم را به خاطر خطاهایم سرزنش می کنم.
۲(ب)- برای هر اتفاق خود را سرزنش می کنم.

 

میزان خود تخریبی و آسیب زدن به خود
۰- من در فکر آن نیستم که به خود آسیبی برسانم.
۱- من درباره این که به خود آسیبی برسانم فکر می کنم، ولی به آن عمل نمی کنم.
۲(الف)- احساس می کنم اگر مرده بودم، بهتر بود.
۲(ب)- من برای این که خود را بکشم نقشه های معینی کشیده ام.
۲(ج)- احساس می کنم اگر مرده بودم برای خانواده ام بهتر بود.
۳- اگر می توانستم خودم را می کشتم.

 

 

میزان هیجانات غم و نامیدی
۰- من بیش از حد معمول گریه می کنم.
۱- حالا بیشتر از گذشته گریه می کنم.
۲- من حالا بیشتر از گذشته گریه می کنم و نمی توانم از گریه کردن خودداری کنم.
۳- من در گذشته به راحتی می توانستم گریه کنم، اما حالا اگرچه می خواهم ولی نمی توانم.

 

میزان آسیب پذیر بودن احساسی
۰- حالا بیشتر از گذشته آزرده نیستم.
۱- من بیش از گذشته آزرده و رنجیده می شوم.
۲- من همیشه احساس رنجش می کنم.
۳- به اندازه ای رنج می برم که چیزهای رنج آور گذشته هرگز رنجم نمی دهند.

 

 

میزان همدلی اجتماعی
۰- من علاقه ام را نسبت به مردم از دست نداده ام، مثل همیشه مردم را دوست دارم.
۱- اکنون علاقه ام نسبت به مردم کمتر از گذشته است.
۲- من بیشتر علاقه ای که نسبت به مردم داشته ام از دست داده ام وعلاقه ام نسبت به آنها جزئی شده است.
۳- من همه علاقه ای را که نسبت به مردم داشته ام از دست داده م و اصلاً به آنها علاقه ای ند ارم.

 

 

میزان قدرت تصمیم گیری
۰- من مانند گذشته تصمیم می گیرم.
۱- من اکنون به خود اطمینان کمتری دارم و سعی می کنم تصمیم گرفتن را به تعویق بیاندازم.
۲- دیگر بدون کمک دیگران نمی توانم تصمیم بگیرم.
۳- دیگر به هیچ وجه نمی توانم تصمیم بگیرم.

 

 

 

میزان پذیرش ظاهری خود
۰- من احساس نمی کنم که از گذشته بدتر به نظر برسم.
۱- من از این که پیر یا ناجذاب به نظر می رسم، نگرانم.
۲- من احساس می کنم تغییرات دائمی در ظاهر من به وجود می آیند و مرا ناجذاب نشان می دهند.
۳- من احساس می کنم که زشت و کریه المنظر به نظر می رسم.

 

 

 

میزان  سلامت تمرکز و قدرت بدنی
۰- من می توانم به خوبی گذشته کار کنم.
۱(الف)- برای این که کاری را شروع کنم به کوشش زیاد احتیاج دارم.
۱(ب)- من نمی توانم به خوبی گذشته کار کنم.
۲- برای این که کاری را انجام بدهم باید به خودم فشار بیاورم.
۳- اصلاً نمی توانم کاری انجام بدهم.

 

 

میزان سلامت خواب
۰- من می توانم مثل همیشه خوب بخوابم.
۱- من صبح ها خسته تر از گذشته از خواب برمی خیزم.
۲- من یکی دو ساعت زودتر از وقت معمول بیدار می شوم و به سختی می توانم دوباره به خواب بروم.
۳- من هر روز زود از خواب بیدار می شوم و نمی توانم بیش از ۵ ساعت بخوابم.

 

 

میزان توانمندی جسمی 
۰- من بیشتر از گذشته خسته نمی شوم.
۱- من زودتر از گذشته خسته می شوم.
۲- من از انجام هر کاری خسته می شوم.
۳- من آن قدر خسته می شوم که نمی توانم کاری انجام بدهم.

 

 

 

میزان اشتها
۰- اشتهایم تغییر نکرده است.
۱- اشتهایم به خوبی گذشته نیست.
۲- اشتهایم خیلی کم است.
۳- دیگر اصلاً اشتها ندارم.

 

 

 

میزان افت یا افزایش وزن
۰- اخیراً وزنم خیلی کمتر نشده است.
۱- وزنم بیش ازر ۵/۲ کیلوگرم کم شده است.
۲- وزنم بیش از ۵ کیلوگرم کم شده است.
۳- وزنم بیش از ۵/۷ کیلوگرم کم شده است.

 

 

 

میزان ترس از بیماری
۰- من بیش از حد معمول درباره سلامتی خودم نگران نیستم.
۱- من درباره دردها و رنجوری ها یا سوء هاضمه و یبوست و یا علایم ناخوشایند بدنم نگرانم.
۲- من به اندازه ای درباره سلامتی و چگونگی حالم نگرانم که فکر کردن به چیزهای دیگر برایم مشکل است.
۳- من کاملاً در افکار و احساساتم نسبت به سلامتی خود غرق شده ام.

 

 

 

میزان میل جنسی
۰- من احساس نمی کنم که در علاقه من به امور جنسی تغییر تازه ای به وجود آمده باشد.
۱- حالا کمتر از گذشته به امور جنسی علاقه دارم.«میل جنسی ام کمتر شده است».
۲- حالا علاقهء من به امور جنسی خیلی کمتر از گذشته است.
۳- من تمام علاقه ای که به امور جنسی داشتم از دست داده ام.

 

 

نحوه نمره گذاری

برای بررسی نتایج، آزمونگر باید نمراتی را که آزمودنی با کشیدن دایره مشخص کرده است، با یکدیگر جمع کند.

جمع نمرات از ۰ تا ۶۲ می تواند نوسان داشته باشد، نمره منفی منظور نمی گردد.

۱- میانگین بهنجار (۱۵ – ۱ ) یا (۱۸ – ۱ ): افرادی که افسردگی ندارند و در سطح عادی هستند.

۲- افسردگی خفیف (۳۱ – ۱۶) یا ( ۲۸ – ۱۸ ): افرادی که به افسردگی در سطح خفیف مبتلا هستند.

۳- افسردگی متوسط( ۴۷ – ۳۲ ) یا ( ۳۵ – ۲۹ ): افرادی که به افسردگی در سطح متوسط مبتلا هستند.

۴- افسردگی عمیق(۶۲ – ۴۸ ) یا ( ۶۳ – ۳۶ ): افرادی که به افسردگی در سطح شدید مبتلا هستند.

بیشتر از ۴۰ افسردگی بیش از حد، این نمره به گونه معنی دار بالاتر از نمره افراد دارای افسردگی شدید است، نشان دهنده اغراق احتمالی درباره افسردگی است.

شاید مشخصه اختلالات نمایشی یا مرزی است.

لازم به ذکر است که در مشاهدات روزانه انواع این حالت ها را به صورت موقتی یا زود گذزر می توان تجربه کرد. البته افرادی وجود دارند که تمایل به افسردگی یا بیماری افسردگی در آنان شروع شده و ممکن است افسردگی آنان شدت یابد.

 

مشاوره ی حضوری کلنیک ندای آرامش  روان : ۰۲۱۴۴۲۴۴۹۱۶

مشاوره ی تلفنی : ۰۹۱۲۹۴۵۱۴۵۰

( حتما پیش از تماس نان و نام خانوادگی  و موضوع مشاورتون رو به شماره ی ۰۹۱۲۹۴۵۱۴۵۰ پیامک کنید تا براتون وقت رزو شود)

 

 

   آدرس سایت www.zehndarmani1.ir

   کانال تلگرامt.me/ZahraRezaeiPsychology

   کانال روبیکا@ZahraRezaeiPsychology1

   پیج اینستاگرامmoshavere_ravan

 

17

زهرا رضایی هستم فارغ التحصیل لیسانس رشته ی مشاوره از دانشگاه الزهرا و کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی تهران دارای مجوز تاسیس کلنیک و خدمات مشاوره از سازمان نظام روانشناسی ایران به شماره ی ۱۵۰۶ سابقه۱۰ سال فعالیت در کلنیکهای روانشناسی معتبر تهران هم اکنون در کلنیک ندای آرامش روان واقع در فلکه دوم صادقیه ویزیت میکنم ۴۴۲۴۴۹۱۶ فعالیتهای تخصصی زوج درمانگر، طرحواره درمانگر، سکس تراپ، مشاوره ی تخصصی پیش از ازدواج همراه با معتبرترین تستهای دنیا، درمان اختلالات اضطراب و افسردگی، برگزاری کارگاههای تخصصی هفتگی رایگان، مشاوره ی تخصصی پیش از طلاق، پیشگیری و درمان خیانتهای زناشویی، درمان سوگ و جدایی های عاطفی، درمانهای فردی، ارائه ی مشاوره ی تلفنی فقط با نرم افزار آیدی پی با وارد کردن ایدی psychology-zahrarezaee

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان